HOTEL ÇARSHIA E JUPAJVE GJAKOVË

* Akomodimi në dhomë dyshe përfshirë mëngjesin