NËNTORI NË PARIS

PAKETA BAZË:
- Fluturim Tiranë - Paris - Tiranë
- Akomodimi në dhomë dyshe përfshirë mëngjesin