Mund të sigurosh jetesën dhe të udhëtosh njëkohësisht. Nëse ëndrra jote ka qenë të dalësh e të shohësh botën, ja disa karriera që mund të zgjedhësh e që do të lejojnë ta bësh ëndrrën realitet.
 
Kërko si të bësh ture si muzikantë në sheshe tradicionale apo në një kroçierë. Në varësi të aftësive për gjuhët e huaja, mundesh gjithashtu të punosh si guidë turistike, si dado apo kujdestare.
 
Një tjetër mundësi është të punosh në arsim. Mund t’u mësosh anglisht apo një gjuhë tjetër, mund të jetë edhe një lëndë e ndryshme sipas aftësive gjuhësore.