Në raportin për konkurrueshmërinë e  udhëtimeve  dhe turizmit në Forumin Ekonomik Botëror të  2017 –ës, 136 vende janë të renditur në  14 shtylla, duke na dhënë tablonë e plotë të destinacioneve më të mira për turistët, në të gjithë botën. Një nga shtyllat në të cilën janë renditur vendet është infrastruktura e shërbimit turistik, e cila shfaq kapacitetin e vendeve për të mirëpritur shifra turistësh dhe aftësinë për ta bërë mirë. 
Kjo përfshin numrin e dhomave të hotelit për kokë, cilësinë e infrastrukturës së turizmit, praninë e kompanive më të mëdha të qiradhënies së makinave dhe madje edhe numrin e ATM-ve për të rritur.
Renditjet e vendeve për infrastrukturën e shërbimit turistik është i ndarë nga renditja për hapjen ndërkombëtarisht –që është kërkesa e vizave, marrëveshjet bilaterale ajrore dhe marrëveshjet e tregtisë. Gjithashtu sheh ndarazi nga prioritetet e vendit për udhëtim dhe turizëm, që rendit strategjitë markë të organizatave të turizmit dhe sesa rëndësi vendosin  qeveritë në sektorin e turizmit. Më poshtë është renditja e Forumit Ekonomik Botëror të 15 vendeve me infrastrukturën e shërbimit turistik për të vizituar në  2017 –ën.

15. Irlanda
 
14. Bullgaria

 13. Islanda

12. Luksemburgu

11. Italia

10. Kanadaja

9. Gjermania

8. Australia

7. Mbretëria e Bashkuar

6. Zvicra

5. Kroacia

4. Portugalia

3. Shtetet e Bashkuara të Amerikës

2. Spanja

1. Austria