NËNTORI NË STAMBOLL

PAKETA BAZË:
- Fluturim direkt Tiranë - Stamboll - Tiranë
- Akomodimi në dhomë dyshe përfshirë mëngjesin